Hệ Thống Kiếm Soát Vào/Ra (System Access Control)

Quản lý được thời gian đóng/mở hệ thống. Kiểm soát được hệ thống cửa bằng phần mềm quản lý. Nhận dạng bằng nhiều hình thức khác nhau(Sinh trắc, mã Pin, thẻ).

Lợi ích:

 • Hệ thống hoạt động dựa trên công nghệ nhận dạng
 • Tăng cường tính bảo bật và đơn giản hóa quá trình quản lý.
 • Ngoài nhiệm vụ chính là kiếm soát vào/ra nó còn kết hợp được với hệ thống chấm công
 • Góp phần tích cực vào quá trình tự động hóa trong quản lý nhân sự.
 • Được áp dụng cho các nơi khác nhau: ngân hàng, công sở,

Tính năng:

 • Quản lý nhân viên bằng ID
 • Kiếm soát được sự xâm nhập trái phép
 • Quản lý được thời gian đóng/mở hệ thống
 • Kiểm soát được hệ thống cửa bằng phần mềm quản lý
 • Nhận dạng bằng nhiều hình thức khác nhau(Sinh trắc, mã Pin, thẻ)

Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống kiểm soát Vào/Ra:

Mô tả hoạt động:

 1. Khi có tín hiệu gửi  về đầu đọc trung tâm thì đầu đọc trung tâm sẽ phân tích tín hiệu đó
 2. Sau khi phân tích xong đầu đọc trung tâm sẽ truyền lệnh đến khóa từ
 3. Khóa từ khi nhận được lệnh sẽ mở cửa hoặc đóng cửa có điều kiện

Các Giải pháp khác ...............