Sage Accpac ERP

Sage Accpac ERP là phần mềm kế toán quốc tế của hãng Sage. Đây là một phần mềm kế toán động, mạnh, chặt chẽ và bảo mật cao. Sage hiện có hơn 1 triệu khách hàng trên toàn cầu. Đối tượng sử dụng Sage Accpac là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Giới thiệu chung về giải pháp

 1. Giải pháp phần mềm tài chính kế toán, hoàn toàn tương thích với hệ thống kế toán Việt Nam, và hệ thống kế toán quốc tế
 2. Hoạt động tốt trên nền kiến trúc Client/Server, và trên nền Web . Điều này giúp bạn dễ quản lý, thích hợp với mô hình công ty có nhiều chi nhánh.
 3. Với 3 phiên bản khác nhau (100,200,500) nhiều loại database (Pervasive, MSSQL, IBMDB2, Oracle) bạn có thể chọn phiên bản phù hợp nhất với mức đầu tư hợp lý
 4. Khả năng import/export dữ liệu từ ACCPAC tới các phần mềm khác
 5. Hệ thống bảo mật phân quyền theo tính năng người dùng
 6. Khả năng mở rộng thêm các trường trong database phù hợp với yêu cầu quản trị, và phân tích của từng doanh nghiệp
 7. Cung cấp bộ công cụ lập trình cho ứng dụng, và khả năng phát triển giải pháp từ bộ công cụ này, nhằm đáp ứng cao nhất các yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp
 8. Khả năng customize màn hình nhập liệu cho từng người dùng, hoặc nhóm người dùng
 9. Accpac có giao diện đồ họa được giới chuyên môn trên toàn cầu đánh giá cao về tính thân thiện và dễ dùng.

Các phân hệ chính của giải pháp

 • Phân hệ quản trị hệ thống (System Manager)
 • Phân hệ kế toán tổng hợp (General Ledger)
 • Phân hệ kế toán phải thu (Account Receivable)
 • Phân hệ kế toán phải trả (Account Payable)
 • Phân hệ kế toán tài sản cố định (Fixed Asset Accouting)
 • Phân hệ kế toán kho (Inventory Control)
 • Phân hệ kế toán mua hàng (Purchases Order)
 • Phân hệ kế toán bán hàng (Order Entry)
 • Quản lý dự án, và giá thành dự án (Project & Job Cost)
 • Tổng hợp số liệu từ các đơn vị thành viên (GL Consolidation)
 • Quản lý kho theo lô
 • Quản lý kho theo số serial
 • Trường tự chọn, và mã phân tích (Opional Filed and Transaction Analysis)
 • Các giải pháp, module của các đối tác ACCPAC

Các giải pháp khác của Sage Accpac

Cùng với giải pháp quản trị tài chính, và kế toán doanh nghiệp, ACCPAC còn cung cấp các giải pháp tích hợp hỗ trợ quản lý và nâng cao khả năng dịch vụ khách hàng:

 • Giải pháp quản trị quan hệ khách hàng (CRM Customer Relationship Management): Giải pháp cho doanh nghiệp luôn có mối quan hệ với khách hàng bao gồm: quản lý tiếp thị, quản lý bán hàng, quản lý sau bán hàng hỗ trợ dịch vụ, call center
 • Giải pháp quản trị nhà kho (Warehouse Management System): giải pháp tự động hóa trong các hoạt động quản lý kho bao gồm việc sắp đặt các mặt hàng trong kho, quản lý việc thực hiện đơn hàng, và quản lý việc nhập hàng
 • Giải pháp quản trị điểm bán hàng (POS Point Of Sale) giải pháp phần mềm quản lý các điểm bán hàng như siêu thị, quày hàng lưu niệm,…

Phần mềm hỗ trợ của SRP Add-in Solutions

Cash Enquiry: Báo cáo sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Tập hợp tất cả các bút toán thu chi và báo cáo số dư tồn quỹ hàng ngày, hàng tuần... theo yêu cầu người dùng giúp theo dõi
T-Account: In báo cáo sổ cái tổng hợp và chi tiết theo hệ thống kế toán VN (có đối ứng tài khoản)

Item Enquiry: Hiển thị/tìm kiếm hàng hoá trong kho nhanh chóng. Hiển thị toàn bộ thông tin về hàng hoá trên 1 cửa sổ duy nhất.

eBanking Interface: Hỗ trợ Accpac giao tiếp với các phần mềm eBanking (CAI-Optim, CitiBanking …) – người dùng chỉ chuyển thông tin thanh toán từ Accpac qua các phần mềm này, không cần nhập liệu lại. Tăng cường độ chính xác, giảm thiểu thời gian nhập liệu.

Simply Costing: Phần mềm tính giá thành cho thành phẩm. Dựa trên các số liệu nhập từ Accpac (Chi phí sản xuất, chi phí khấu hao...)

Forms and Reports: Thiết kế các báo cáo và mẫu biểu đặc thù theo yêu cầu của từng khách hàng.

Báo cáo tài chính theo mẫu của Bộ TC bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối số phát sinh..., báo cáo VAT, bảng theo dõi công nợ tổng hợp/ chi tiết, Báo cáo phân tích bán hàng...


Các Giải pháp khác ...............