CÔNG TY CỔ PHẦN SRP
Địa chỉ: Số 31, Tập thể quân đội, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội